Błyskawiczne pożyczki to szybkie pożyczki pozabankowe, w których cały proces od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy odbywa się zazwyczaj online. Główną zaletą takich pożyczek jest to, że proces od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy jest niemal natychmiastowy. Firmy oferujące chwilówki online muszą działać zgodnie z dyrektywami Komisji Nadzoru Finansowego oraz ustawą o kredycie konsumenckim, co gwarantuje bezpieczeństwo i niskie koszty tego typu kredytów.

Czym jest chwilówka?

Chwilówka to pożyczka pozabankowa, która zapewnia krótkoterminowe finansowanie. W przeciwieństwie do pożyczek online, Chwilówki spłacane są od razu w całości, a nie w ratach; nazwa „Chwilówka za darmo” pochodzi od krótkiego okresu spłaty, natomiast „Chwilówka w kredycie. Pożyczka” od tego, że popularny pożyczkodawca chciał podkreślić krótki okres spłaty i błyskawiczne spłaty. Błyskawiczne pożyczki online również mają tę cechę, że pieniądze przelewane są na konto już w 15 minut od złożenia wniosku o pożyczkę.

Kwoty i warunki spłaty błyskawicznych pożyczek internetowych

Błyskawiczne pożyczki oferują niewielkie kwoty finansowania. Minimalna kwota takiego finansowania to zazwyczaj 100 zł. Pożyczkodawcy zazwyczaj ustalają maksymalną kwotę w wysokości kilku tysięcy złotych (najczęściej 5 lub 6 tys. zł). Na rynku pożyczkowym funkcjonują jednak również „cwilówki” z maksymalną kwotą przekraczającą 10 000 zł.

Jak sama nazwa wskazuje, cwilówki charakteryzują się krótkim okresem spłaty: pożyczki na 45 czy 60 dni należą do rzadkości. Tego typu pożyczki spłaca się ryczałtem w wysokości pożyczonej kwoty.

Z kolei chwilówki pozwalają na szybkie uzyskanie pieniędzy online, ale z jednej strony wymagają spłaty całej kwoty od razu, łącznie z wydatkami, co dla niektórych osób może być problemem. Jednocześnie należy pamiętać, że za opóźnienia w spłacie mogą zostać naliczone odsetki karne, a w najgorszym przypadku może zostać wszczęte postępowanie windykacyjne.

W przypadku zaciągania kilku pożyczek online jednocześnie, może pojawić się problem z terminową spłatą kilku zobowiązań. Z takiej sytuacji w żadnym wypadku nie ma wyjścia. Aby uchronić się przed przykrymi konsekwencjami, warto skorzystać z konsolidacji chwilówek.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać chwilówki online

Niskie wymagania uzyskania chwilówki online przyciągają większość klientów. Jedynym dokumentem wymaganym do uzyskania błyskawicznej pożyczki jest dowód osobisty. Dlatego też pożyczki chwilówki nazywane są czasem pożyczkami online na weryfikację.

Podstawowe wymagania są następujące:

 • Pełnoletność – niektóre firmy wymagają wyższego wieku.
 • Dokument potwierdzający tożsamość
 • Konto bankowe w polskim banku
 • Telefon komórkowy
 • Konto e-mail
 • Miejsce zamieszkania w Polsce.

Oprócz tych wymagań, najważniejszym czynnikiem dla instytucji finansowych jest zdolność kredytowa, czyli zdolność danej osoby do spłaty zadłużenia. Dlatego instytucje finansowe wymagają od klientów posiadania stabilnego źródła dochodu. Wymagania dochodowe dla pożyczek chwilówek są znacznie niższe niż dla pożyczek pozabankowych. Oczywiście kryteria dochodowe mogą się różnić w zależności od pożyczkodawcy.

Ogólnie rzecz biorąc, im niższy koszt pożyczki chwilówki, tym wyższe wymagania wobec pożyczkobiorcy. Jednocześnie bank będzie równie rygorystycznie podchodził do zdolności kredytowej klienta. Czynniki wpływające na koszt pożyczki obejmują:

 • Status zatrudnienia – im bardziej stabilny, tym lepiej.
 • Zawód – osoby zajmujące stabilne stanowisko (np. nauczyciele, urzędnicy państwowi) otrzymują korzystniejsze warunki.
 • Liczba osób na utrzymaniu
 • Wykształcenie – im wyższe, tym lepiej.
 • Wiek – optymalny wiek kredytobiorcy to około 30-35 lat. Niektóre pożyczki można uzyskać już od 18 roku życia, choć warunki są nieco gorsze dla osób starszych i młodszych.

Akceptowane formy zatrudnienia

Organizacje pozabankowe nie dyskryminują ze względu na źródło dochodu, o ile jest ono legalne i możliwe do zweryfikowania. Dlatego też pożyczki nie mogą być udzielane na „nielegalne” formy zatrudnienia. Kwalifikujące się źródła dochodu obejmują:

 • umowy o pracę na czas określony i nieokreślony
 • specjalne umowy o pracę
 • umowy zlecenia (tj. umowy z wykonawcą)
 • B2B i samozatrudnienie
 • Świadczenia emerytalne, renty
 • Działalność rolnicza
 • Różne świadczenia, jeśli mają charakter stały

Błyskawiczna pożyczka bez zaświadczeń o zatrudnieniu – jak to możliwe?

Główną zaletą błyskawicznej pożyczki jest to, że nie są wymagane żadne referencje. Firmy stosują inne, prostsze metody weryfikacji tożsamości i oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. W niektórych przypadkach wystarczy oświadczenie klienta lub sprawdzenie historii rachunku bankowego. Z reguły pożyczki chwilówki nastawione są na uproszczenie i przejrzystość całego procesu pożyczkowego.

Z tego powodu „chelosy” udzielane są na podstawie zaświadczenia o dochodach, które w zależności od firmy pożyczkowej jest następnie weryfikowane np. poprzez wgląd w konto bankowe za pomocą aplikacji Contomatic. Zaświadczenie po prostu określa uzyskany dochód, podczas gdy zaświadczenie musi być poświadczone przez stronę trzecią (zwykle pracodawcę lub bank). Nie należy kłamać na zaświadczeniu o dochodach. Jeśli uda Ci się uzyskać pożyczkę na kwotę wyższą niż Twoja faktyczna zdolność do spłaty, nie będziesz w stanie jej spłacić i pozostaniesz w długach.

Szybkość udzielania błyskawicznych pożyczek przez pożyczkodawców

Kolejnym czynnikiem wpływającym na popularność błyskawicznych pożyczek online jest szybkość przetwarzania pożyczki. Pożyczkodawcy korzystają z kilku sposobów wypłaty środków:

 • Tradycyjne przelewy pieniężne – czas wypłaty zależy od sesji ELIXIR,
 • Przelewy natychmiastowe – z wykorzystaniem Blue Media, Przelewy24 i innych,
 • czeki GIRO – wypłata środków na poczcie za pomocą kodu SMS,
 • Wypłaty ręczne – normalna wypłata środków u pośrednika lub kurierem – przedstawiciel firmy pożyczkowej na miejscu.

Większość firm pożyczkowych posiada rachunki w kilku/dziesięciu znanych polskich bankach, co pozwala na przelewy wewnętrzne między rachunkami klienta i pożyczkodawcy lub wypłaty gotówki przelewem natychmiastowym. Dzięki temu pożyczone środki trafiają na konto w ciągu kilku minut. W przypadku produktów, które nie mają tej usługi, pieniądze są wypłacane zwykłym przelewem bankowym lub czekiem GIRO, a pożyczkobiorca otrzymuje SMS z kodem umożliwiającym odebranie pieniędzy na poczcie.

Konsekwencje niespłacenia pieniędzy pożyczonych od Momentum Credit

W umowie pożyczki klienci są uprzedzani o konsekwencjach nieterminowej spłaty pożyczki i możliwości poniesienia dodatkowych opłat: za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki karne, liczone od kwoty zadłużenia głównego. Maksymalna kwota to dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. Obecnie stopa ta wynosi 11,2%. Aby uniknąć dodatkowych opłat, w przypadku problemów ze spłatą należy skontaktować się z pożyczkodawcą i rozłożyć natychmiastową spłatę pożyczki na dłuższy okres czasu.

Pożyczkodawcy oferują różne rozwiązania pozwalające uniknąć konsekwencji finansowych i prawnych, oferując przedłużenie lub zmianę uzgodnionego terminu spłaty. Z takiej możliwości można skorzystać kilkakrotnie, a koszty i korzyści przedłużenia spłaty można łatwo sprawdzić za pomocą kalkulatora pożyczkowego. Najczęściej oferowanym rozwiązaniem przesunięcia terminu spłaty jest natychmiastowe refinansowanie. W takim przypadku unika się negatywnych wpisów w bazie dłużników, choć koszt uzyskania nowej pożyczki jest wyższy.

Konsekwencje niespłacenia pożyczki krótkoterminowej

 • Wypowiedzenie umowy pożyczki. Oznacza to w szczególności anulowanie pierwszej darmowej oferty kredytowej.
 • Żądanie zapłaty lub inne działania windykacyjne.
 • Negatywny wpis w BIC i innych bazach informacji gospodarczej.
 • Żądania zapłaty kar umownych.
 • Żądania zwrotu kosztów sądowych lub działań komorniczych.
 • Ostatecznie komornik-egzekutor dokonuje zajęcia rachunku lub majątku dłużnika.

Ściąganie długów od dłużników – jak uniknąć komornika

Jeśli kontakt z wierzycielem nie jest możliwy, a raty pożyczki nie są spłacane, firma udzielająca chwilówek zwraca się do windykacji. Przekonać dłużnika do spłaty długu można jednak tylko wysyłając mu pismo z żądaniem zapłaty. Nie należy unikać windykatorów na tym polu, gdyż tracą oni możliwość negocjowania korzystnych warunków spłaty zadłużenia i w ostateczności mogą skierować sprawę do sądu.

Sąd wystawia tytuł egzekucyjny w celu ściągnięcia długu, który jest realizowany przez komorników. Komornicy mają prawo do zajęcia kont dłużnika, a nawet licytacji majątku osobistego. W wyniku postępowania sądowego dłużnik zostaje obciążony dodatkowymi opłatami sądowymi i kosztami egzekucyjnymi. Sprawy takie są bardzo rutynowe dla sądów, a cały proces od momentu wstrzymania płatności do zastosowania środków egzekucyjnych przez komornika może trwać około roku. Wszystko zależy jednak od oceny wierzyciela. Nie ma gwarancji, że dług nie zostanie prędzej czy później odzyskany.

Czy pożyczki chwilówki są bezpieczne?

Istnieje przekonanie, że pożyczki chwilówki nie są bezpieczne. Nie jest to prawdą. Takie przekonanie mogło powstać w erze postpolitycznej, kiedy koszty pożyczek nie były ściśle regulowane, a różne firmy działały praktycznie poza kontrolą rządu.

Obecnie wszystkie firmy udzielające błyskawicznych pożyczek muszą być wpisane do rejestru organizacji pożyczkowych, który jest monitorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi również rejestr ostrzeżeń i publikuje informacje o organizacjach finansowych, które uważa za podejrzane.

Kolejnym zestawem zabezpieczeń dla kredytobiorców są kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim. Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim określają przepisy prawne dotyczące umów kredytowych, maksymalnych opłat kredytowych i procwca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez nas kosztów.

Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe

Firmy pożyczkowe Momentum muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO opublikowanym na stronie internetowej DPA. RODO określa dopuszczalne metody przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia, że dane dostarczone o pożyczkodawcy nie są wykorzystywane bez wiedzy i wyraźnej zgody pożyczkodawcy.

Polscy pożyczkodawcy są członkami stowarzyszeń takich jak Polski Związek Firm Pożyczkowych, który kładzie nacisk na etykę i wyznacza dobre praktyki na rynku. Więcej informacji na temat działalności tego stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej PZIP. Działalność stowarzyszenia jest nieco podobna do działalności Związku Banków Polskich, który stara się być głosem pożyczkodawców w społeczeństwie i dba o uczciwość i przejrzystość branży.