Dzisiaj przyjrzymy się bliżej, czym jest pożyczka gwarantowana. Uzyskanie pożyczki od organizacji pozabankowej niekoniecznie musi być dwustronnym procesem „złóż wniosek i sprawdź”. Istnieją rozwiązania z udziałem stron trzecich, które mogą zapewnić finansowanie na atrakcyjnych warunkach.

Istnieją różne bariery w uzyskaniu pożyczki pozabankowej. W niektórych przypadkach brakuje dokumentów potwierdzających dochód, w innych brak jest natychmiastowej zdolności.

W każdym razie, zgodnie z obecnymi zasadami i przepisami firm pożyczkowych, jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, najprawdopodobniej nie będziesz w stanie pożyczyć pieniędzy. Nie jest to jednak jedyny powód. Na rynku dostępne są bowiem rozwiązania awaryjne, które wciąż są dość powszechne. Mowa oczywiście o pożyczkach z poręczycielem.

Kim jest poręczyciel pożyczki?

Czasami nazywa się go gwarantem, podczas gdy inni wolą bardziej precyzyjne określenie „poręczyciel”. W obu przypadkach odnosi się to do osoby trzeciej, która gwarantuje spłatę pożyczki na wniosek osoby ubiegającej się o pożyczkę.

Poręczyciel nie tylko podpisuje pożyczkę, ale także potwierdza, że pożyczkobiorca spłaci wszystkie raty w terminie z własnych środków. Jeśli tak się nie stanie, poręczyciel pożyczki będzie odpowiedzialny za spłatę. Obejmuje to odsetki i opóźnienia w płatnościach.

Poręczyciel jest zatem nieocenionym źródłem wsparcia dla osób o złożonych dochodach i sytuacji finansowej. W końcu na poręczycielu spoczywa bardzo duża odpowiedzialność.

Kto może zostać poręczycielem?

Przymykanie oka na nieregularne dochody, słabe kredyty i niestabilną sytuację finansową oznacza, że poręczyciel będzie musiał patrzeć w drugą stronę. Wymagania stawiane poręczycielowi przez dowolną firmę są zatem daleko idące, surowe i restrykcyjne.

Na co musisz być przygotowany:

 • Musisz być osobą pełnoletnią, ale niektóre firmy mają wyższe limity wiekowe, np. 21 lat.
 • Musisz być również osobą fizyczną, która poręcza we własnym imieniu, a nie na przykład poręczycielem spółki, którą zarządzasz.
 • Należy również zauważyć, że musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jest to definicja umożliwiająca podpisanie poręczenia lub umowy pożyczki.
 • Musisz również udowodnić, że posiadasz udokumentowany regularny dochód uzyskiwany na podstawie umowy o pracę. Najlepiej na czas nieokreślony.
 • Poza powyższymi warunkami wymagana jest oczywiście dobra historia kredytowa, którą można oczywiście udowodnić na podstawie raportów z odpowiedniego urzędu stanu cywilnego. Poszczególni wierzyciele mogą sprawdzić zarówno BIK, jak i BIG InfoMontaż, KBIG, ERIF czy KRD.

Wpływ poręczycieli na zdolność kredytową

Zdolność kredytowa jest wskaźnikiem bardzo zmiennym. Na zdolność kredytową wpływają czynniki wynikające z dotychczasowej historii finansowej oraz obecnych i przyszłych zachowań. Z jednej strony, w przypadku zabezpieczenia kredytu, takie zachowanie wymaga nienagannej historii kredytowej, z drugiej zaś duży wpływ na nią ma żyrant.

Tak jak uzyskanie tradycyjnego kredytu lub zaciągnięcie pożyczki obniża zdolność kredytową, to samo dotyczy poręczycieli. Informacje o takich działaniach są odnotowywane w BIK i mogą być wykorzystane np. w przypadku chęci zaciągnięcia pożyczki online.

Co poręczyciele powinni wiedzieć o zdolności kredytowej po poręczeniu kredytu?

 • Cosigning pożyczki obniży Twoją zdolność kredytową, ale nie w takim samym stopniu jak np. zaciągnięcie kredytu. Finansowanie bezpośrednie. Banki i inne firmy pożyczkowe często traktują to jako sytuację podobną do bycia wspólnym poręczycielem jakiegoś zobowiązania finansowego.
 • Im więcej razy pożyczka lub dług są gwarantowane w krótkim okresie czasu, tym niższa jest zdolność kredytowa poręczyciela. To z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo zaciągnięcia kolejnego zobowiązania wobec poręczyciela.
 • Zdolność kredytowa wzrasta po spłacie ostatniej raty kredytu, zarówno przez kredytobiorcę, jak i poręczyciela.
 • Informacja o pomocy poręczyciela w spłacie poręczonego kredytu jest odnotowywana w BIK.

Prawa i obowiązki poręczyciela

Poręczyciel kredytu to osoba, która ponosi dużą odpowiedzialność i odgrywa ważną rolę w całej procedurze kredytowej. Warto podsumować prawa i obowiązki poręczyciela.

 • Poręczyciel jest uprawniony do bieżącego otrzymywania od pożyczkodawcy niezbędnych informacji dotyczących spłaty pożyczki. Na żądanie poręczyciela firma pozabankowa musi przedstawić szczegóły dotyczące aktualnego harmonogramu spłat, aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty, wysokości należnych odsetek, liczby rat i wreszcie szczegółów dotyczących ewentualnych opóźnień. Bank ma również obowiązek przedstawić poręczycielowi aktualny stan spłaty kredytu.
 • Osoba decydująca się na poręczenie kredytu ma prawo od samego początku znać wszystkie zasady dotyczące pomocy w spłacie w przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu w terminie. Zwykle poręczyciel jest zobowiązany do spłaty pożyczki tylko wtedy, gdy sam pożyczkobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
 • Jeśli w umowie pożyczki wyraźnie zaznaczono, że nie jest ona objęta wekslem, poręczyciel może być zobowiązany do spłaty pożyczki wyłącznie w formie nieoprocentowanych spłat. Oznacza to, że wszelkie dodatkowe koszty lub kary są nadal ponoszone przez pożyczkobiorcę, a poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Pożyczki z poręczycielem dla pożyczkobiorców: kiedy warto je rozważyć

Skorzystanie z usług poręczyciela może zwiększyć chwilówki netto i zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pożyczki na satysfakcjonujących i atrakcyjnych warunkach. Są jednak i takie przypadki, kiedy poręczyciel jest jedyną szansą na uzyskanie pożyczki.

Mowa o osobach, które są zadłużone. Jeśli osoba w takiej sytuacji pilnie potrzebuje pieniędzy na ważny wydatek i nie ma innego sposobu na uzyskanie tych pieniędzy, może to być cenne rozwiązanie.

Punkty, które należy wziąć pod uwagę przy zaciąganiu pożyczki z poręczycielem, gdy jest się zadłużonym:

 • Nawet jeśli masz poręczyciela, będziesz musiał spłacić pożyczkę w ratach o określonej wysokości w określonym czasie. Twoja sytuacja finansowa musi być zatem stabilna, aby uwzględnienie rat pożyczki w miesięcznych wydatkach nie pogorszyło Twojej sytuacji zadłużenia.
 • Spłata pożyczek i niespłaconych kredytów przez poręczycieli pozostaje rozwiązaniem awaryjnym jedynie w sytuacji, gdy pożyczkodawca nie jest w stanie wywiązać się z tego zobowiązania. W przypadku trudności z terminową spłatą którejkolwiek z rat pożyczki, należy zadbać o uprzedzenie lub poinformowanie o tym poręczyciela. Jeśli spłata jest już przeterminowana, poręczyciel jest zobowiązany do poinformowania go o tym.

Zastosowanie

Pożyczki gwarantowane są zatem alternatywną opcją uzyskania pomocy finansowej dla osób z ograniczoną historią kredytową lub niespełniających warunków standardowej pożyczki. Ten rodzaj pożyczki wymaga udziału poręczyciela, który przyjmuje odpowiedzialność finansową za spłatę pożyczki w przypadku, gdy pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny.

Ważne jest, aby zrozumieć, że pożyczki z gwarantem wiążą się zarówno z korzyściami, jak i ryzykiem. Z jednej strony, poręczyciel zapewnia możliwość pozyskania niezbędnych środków, nawet jeśli historia kredytowa pożyczkobiorcy nie jest zbyt dobra. Z drugiej strony, wadą jest to, że poręczyciel staje się odpowiedzialny finansowo i może czuć się pod presją w zakresie wypłacalności i zobowiązań.

Przed wyborem pożyczki z poręczycielem ważne jest, aby w pełni zrozumieć wszystkie aspekty tego rodzaju pożyczki. Powinieneś dokładnie rozważyć warunki, ocenić swoją zdolność do spłaty pożyczki w terminie i wybrać odpowiedzialnego poręczyciela. Ważne jest również omówienie wszystkich szczegółów z potencjalnym poręczycielem i jasne zrozumienie wszystkich zagrożeń i obowiązków.

Zabezpieczone pożyczki mogą być zatem korzystnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują pomocy finansowej, ale mają ograniczoną historię kredytową. Jednak przed wyborem tego rodzaju pożyczki ważne jest, aby zapoznać się z warunkami, rozważyć wszystkie korzyści i zagrożenia oraz dokonać starannego wyboru, który odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym.